Badania materiałów i złączy spawanych

Kwalifikowany nadzór kontroli jakości:

 • Inspektorzy Spawalnicy (EWI-E, IWI-C) wg wymagań IAB-041r3-08
 • Inspektorzy NDT (2 i 3 stopień kwalifikacji) wg wymagań PN-EN ISO 9712.


Wykorzystywane metody badań NDT wg PN-EN ISO 17635:

 • badania wizualne (VT) wg PN-EN ISO 17637
 • badania penetracyjne (PT) wg PN-EN ISO 3452-1
 • badania magnetyczno-proszkowe (MT) wg PN-EN ISO 17638
 • badania i próby szczelności przestrzeni zamkniętych (LT) wg PN-EN 1593 (PN/89-S-10050)
 • badania ultradźwiękowe (UT) wg PN-EN ISO 17640
 • badania radiograficzne (RT) wg PN-EN ISO 17636
 • badania na rozwarstwienie blach E1/S1 wg PN-EN 10160


Badania niszczące połączeń spawanych:

 • badania makroskopowe i mikroskopowe wg PN-EN ISO 17639
 • próba rozciągania wg PN-EN ISO 4136
 • próba zginania wg PN-EN ISO 5173 (AWS D1.1/D.1M)
 • badanie udarności wg PN-EN ISO 9016
 • próba łamania wg PN-EN ISO 9017
 • próba twardości wg PN-EN ISO 9015-1