Zabezpieczenie antykorozyjne

Stosowany sprzęt i procesy:

  • oczyszczarka przelotowa
  • komora śrutownicza 
  • komora metalizacyjna 
  • malowanie hydrodynamiczne (zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe)
  • cynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 1461
  • malowanie proszkowe