Montaż konstrukcji stalowych

Personel montażu:

  • Kwalifikowany nadzór montażu - Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • 5 doświadczonych brygad montażowych z niezależnym zapleczem techniczno-montażowym i wymaganymi przepisami kwalifikacjami