Spawalnia

Wykorzystywane metody spawania wg PN-EN ISO 4063:

  • metoda 121 – spawanie łukiem krytym
  • metoda 135 – spawanie półautomatyczne w osłonie gazów aktywnych
  • metoda 114 – spawanie półautomatyczne drutem proszkowym samoosłonowym
  • metoda 111 – spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną
  • metoda 783 – łukowe zgrzewanie kołków


Personel spawalniczy:

  • Kwalifikowany nadzór spawalniczy (EWE, IWE, EWI-E, IWI-C) wg wymagań PN-EN ISO 14731 
  • 60 spawaczy/operatorów kwalifikowanych wg wymagań PN-EN ISO 9606, PN-EN ISO 14732, AWS D 1.1, AWS D 1.3, AWS D 9.1
  • wewnątrzzakładowa szkoła spawania